KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ „ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE”

            Dnia 21.05.2019r. w naszej placówce odbył się międzyprzedszkolny konkurs wiedzy ekologicznej pt. „Zwierzęta egotyczne”. Wzięły w nim udział dzieci z białostockich przedszkoli: PS nr 56, PS nr 65, PS nr 73, PS nr 78. Pięcioosobowe zespoły uczestniczyły w konkurencjach, w których wykazały się wiedzą na temat dziko żyjących zwierząt w różnych rejonach świata. Przybliżone zostały również wiadomości na temat gatunków, którym grozi wyginięcie np. pandy. Wszyscy wesoło bawili się podczas wspólnych pląsów i zabaw muzycznych.

Gratulujemy naszej drużynie zwycięstwa!!!


 A wszystkim uczestnikom i przygotowującym do konkursu dzieci nauczycielkom życzymy wielu sukcesów!