TURNIEJ WIEDZY O POLSCE

            Dnia 26.03.2019r. odbył się w naszym przedszkolu Turniej wiedzy o Polsce. Brały w nim udział przedstawiciele – dzieci z grup IV, V, VI, VII, VIII. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, wdrażanie do współzawodnictwa  i godnej rywalizacji. Zabawy i zadania dostosowane były do możliwości i umiejętności dzieci. Wszystkim towarzyszyły duże emocje.

Gratulujemy zwycięzcom!!!