PORUSZAMY SIĘ W RYTM MUZYKI

 – rozwijamy inteligencję muzyczną i ruchową

Celem zabawy tanecznej jest rozwijanie kreatywności, twórczości ruchowej dzieci, rozwijanie zdolności muzycznych oraz stymulowanie rozwoju mięśni.