PIERWSZE ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

       We wszystkich grupach przedszkolnych we wrześniu odbyły się zajęcia biblioteczne podczas, których dzieci zostały zapoznane z regulaminem z dostepnego księgozbioru.

       Od 1 października biblioteka zaprasza do korzystania z księgozbioru. Wypożyczać książki można dwa razy w tygodniu w poniedziałek 14.00 - 16.00 razem z rodzicami i w czwartki w godzinach przedpołudniowych pod opieką nauczycielek pracujących w bibliotece.