ZAJĘCIA PLASTYCZNE W GALERII im. SLEŃDZIŃSKICH

         W miesiącu październiku dzieci ze starszych grup poszukiwały artystycznych wrażeń w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Podczas zajęć plastycznych poznały nową technikę malarką. Zainspirowane jesienną tematyką wykonanały ciekawe prace.

Oto nasza wystawa