Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

WYCIECZKA DO MIEJSKIEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ I CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 

19.05.2016

            Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych to jeden z celów podstawy programowej. Dziecko powinno wiedzieć, jak się zachować w przypadku zagrożenia, pożaru i do kogo zwrócić się o pomoc.  Aby dobrze przybliżyć te treści, dzieci z gr V i VI pojechały  na wycieczkę do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i  Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Przedszkolaki  poznały  specyfikę pracy strażaków, obejrzały sprzęt pożarniczy oraz poznały Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Podczas rozmowy z pracownikiem  przedszkolaki zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez CPR, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112 oraz rozwiązały celująco test „Czy wiesz jak zachować się w trudnych sytuacjach”.

Dzieci obejrzały też wozy strażackie i inne pojazdy, sprzęt do gaszenia pożarów, przymierzyły hełm strażacki, obejrzały ćwiczenia sprawnościowe strażaków. Poznały zaplecze pracowników straży pożarnej.

Po wycieczce niektóre przedszkolaki przyznały, że ten zawód bardzo im się podoba i niejedno dziecko w przyszłości chciałoby pracować w Straży.

Serdecznie dziękujemy mamie Natalki za pomoc w organizacji wycieczki i pokazanie przedszkolakom swojej odpowiedzialnej i niezbędnej na co dzień pracy.