Informacje dla rodziców  

 


    W związku z przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu prosimy kontaktować się telefonicznie: 729-977-596, w godzinach 9.00 - 13.00.


    Nasze przedszkole bierze udział w kolejnej edycji Akcji Edukacyjnej Zbiórki Baterii „BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA” ogłoszonej przez Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

    Zużyte baterie zostawiamy w przedsionku przedszkola w odpowiednim pojemniku.

Rada Rodziców ustaliła następujące wpłaty na jej działalność w roku szk. 2020/2021:

160,00 zł – na pierwsze dziecko

140,00 zł – na drugie i kolejne dziecko

 

Rodzice, którzy zapłacili składkę (II rata) w roku szkolnym 2019/2020 opłacają tylko jedną ratę.

 

Wpłaty należy dokonać w kancelarii przedszkola.

I rata - w dniach 12.10.- 15.10.2020r.  w godz. 7.30 - 8.30/14.30 – 16.30

II ratatermin do końca maja 2021r.

Wydatki Rady Rodziców:

  •   prezent na Mikołajki – do 30,00 zł
  •   prezent na Bal Karnawałowy – do 35,00 zł
  •    książki dla 6 – latków – do 15,00 zł
  •    Dzień Dziecka (wyjazd do np. Fikolandu: bilety wstępu + autokar) – 30,00 zł
  •   Festyn Rodzinny (maj/czerwiec) – do 20,00 zł

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na bieżące zakupy zabawek do grup, plac przedszkolny 

 

                            Harmonogram uroczystości w Przedszkolu Samorządowym Nr 78 w roku szkolnym 2020/2021

 

Uroczystości

Termin

Pasowanie na przedszkolaka

X/XI.2020

Dzień Pluszowego Misia

XI.2020

Koncert pieśni patriotycznej

XI.2020

Mikołajki z książką

XII.2020

Jasełka

XII.2020

Dzień Babci i Dziadka

I.2021

Bal karnawałowy

I.2021

Dzień Czekolady

IV.2021

Dzień dziecka. Festyn Rodzinny

VI.2021

Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

- gr. 7, 8

VI.2021


WYPRAWKA 

(przybory papiernicze niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi)

Dzieci kontynuujące uczęszczanie do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 wpłacają na wyprawkę kwotę pomniejszoną o miesiące, kiedy przedszkole miało zawieszone zajęcia:

gr. III, IV – 85,00 zł

gr. V – VIII – 100,00 zł

Dzieci nowoprzyjęte wpłacają:

3-4 – latki – 120,00 zł

5-6 – latki – 140,00 zł


UWAGA 

- W związku z reżimem sanitarnym i koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa nie będzie możliwości wejścia do przedszkola (do szatni) większej ilości osób.

- Jednorazowo w szatni może przebywać maks. 16 rodziców + ich dzieci, zachowując dystans społeczny, osłonę ust i nosa, dezynfekując przed wejściem ręce.

- Rodzic rozbiera dziecko i przekazuje dyżurującemu pracownikowi.

- Dzieci nowoprzyjęte od 1.09. do 11.09. mogą być odprowadzane przez rodzica do sali korytarzem wskazanym przez pracownika.

- Prosimy o sprawne pożegnanie się z dzieckiem, aby inne dzieci i rodzice mogli  wejść do przedszkola.

Prosimy o cierpliwość i rezerwację czasu 

- Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z PROCEDURĄ BEZPIECZENSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCĄ NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU

- oraz wypełnienie i dostarczenie w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola  „Oświadczenia Rodzica/opiekuna prawnego uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie  pandemii COVID-19”.

- Zgodnie z powyższą  Procedurą do przedszkola przyprowadza/ odbiera dziecko rodzic lub   upoważniona na piśmie osoba pełnoletnia zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie


OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO w okresie pandemii COVID-19

 


UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA  NA CZAS TRWANIA  PANDEMII COVID-19

 


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU  

Zmiany w sposobie wnoszenia opłat za przedszkole od 01 stycznia 2017r.

            W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego  nr 78 z dnia 22.11.2016r. informuję, iż  od 01 stycznia 2017r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola: 

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek: 

92 1240 2890 1111 0010 3567 0026

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:

70 1240 2890 1111 0010 3567 0228 

 


31 MAJA - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
Ekspozycja na dym tytoniowy a choroby uk. oddechowego

 


 Dziesięć największych błędów współczesnych rodziców. Zapamiętaj i zmień!

 

 


Nasze przedszkole uczestniczy do akcji 

 "Nakręć się dla Oli"

Zachęcamy do zbiórki nakrętek w domach i przynoszenie ich do przedszkola. 

Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Lp.

 Temat

 Termin

 Osoby odpowiedzialne

 1.

 Konkurs recytatorski „Mój urodzinowy wierszyk”

 XI.2018 r.

A.Rzepniewska

U.Sulikowska

 2.

 Konkurs plastyczny „Patriotyzm w literaturze dziecięcej”

 XI.2018 r.

M.Malesińska

B.Szmurło

 3.

 Konkurs ekologiczny „Ekologiczna maska”

 XII/I.  2018/19 r.

A.Rzepniewska

U.Sulikowska

4.

 Konkurs fotograficzny „Zima na Podlasiu”

 XI/II . 2018/19 r.

E.Lewicka

E.Wawrzak

U.Bazyluk

5.

 Konkurs komputerowo-graficzny dla dzieci i rodziców „Kolorowy świat   przedszkolaka”

 II/III. 2019 r.

R.Maksimowicz

E.Talecka

U.Bazyluk

6.

 Przedszkolny turniej wiedzy o Polsce

 III/IV. 2019 r.

R.Maksimowicz

E.Talecka

E.Lutostańska

7.

 Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy ekologicznej

 IV/V. 2019 r.

E.Lewicka

E.Wawrzak

B.Szmurło

8

 Konkurs plastyczny międzyprzedszkolny dla dzieci i rodziców „Moja mała ojczyzna - Podlasie”

 V.2019 r.

J.Gwoździej

M.Malesińska